• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Руанда

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Ministry of Natural Resources

Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 30 єдєр

Улс:  Аргентин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   AR-Road Safety

Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 29 єдєр

Улс:  Гана

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   GH-West Africa Regional Fisheries

Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 29 єдєр

Улс:  Гвиней-Бисау

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   FY14-GB Emergency Wat & Elec Serv

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 30 єдєр

Улс:  Таджикистан

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   PAMP II

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 11 єдєр

Улс:  Люксенбург

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   EUROPEAN INVESTMENT BANK

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 3 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Республиканское унитарное предприятие "Национальный аэропорт Минск"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 3 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Нафтан"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 9 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 19 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Национальный банк Республики Беларусь

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Транспортное республиканское унитарное предприятие "Минское отделение Белорусской железной дороги"

Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 11 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Государственное производственное объединение "Минскстрой"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 3 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 22 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 23 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   CHINA - Instrimpex International Tendering Company (CNIITC)

Нийтэлсэн
2014 оны 08 сарын 28 єдєр