• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Бразил

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 11 єдєр

Улс:  Болгар

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   „ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR“ EAD

Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр

Улс:  Молдав

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   UCIMPRSVV

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 30 єдєр

Улс:  Гватемал

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   SECRETARIAT FOR CENTRAL AMERICAN ECONOMIC INTEGRATION — SIECA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 5 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   SATTF Program - Phase 2 Malawi

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 19 єдєр

Улс:  Бразил

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

Худалдан авагч:   Polícia Federal

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 8 єдєр

Улс:  Колумб

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 6 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 8 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 19 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 10 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 8 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 10 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова»

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 5 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   3A-Telecommunications APL (FY07)

$
Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 19 єдєр

Улс:  Аргентин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   AR-Road Safety

Нийтэлсэн
2014 оны 11 сарын 26 єдєр