Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Филиппин

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 7 єдєр

Улс:  Филиппин

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 10 єдєр

Улс:  Филиппин

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 10 єдєр

Улс:  Герман

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 20 єдєр

Улс:  Герман

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 24 єдєр

Улс:  Люксенбург

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 08 сарын 7 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 08 сарын 10 єдєр

Улс:  Мянмар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 12 єдєр

Улс:  Гвиней

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр

Улс:  Европ болон Тєв Ази

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 08 сарын 9 єдєр

Улс:  Балба

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 24 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 20 єдєр

Улс:  Азербайджан

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 07 сарын 6 єдєр

Улс:  Узбекистан

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2017 оны 06 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 06 сарын 30 єдєр