• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Индонез

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   MCA-Indonesia

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 14 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 25 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 18 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 3 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 24 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 25 єдєр

Улс:  Болгар

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   „BULGARTRANSGAZ“ EAD

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   United Nations Childrens Fund

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 4 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   Heilongjiang Public Transport

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   Jiangxi Wuxikou Flood Management Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 7 єдєр

Улс:  Армен

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   LIFELINE ROAD NETWORK IMPROVEMENT PROJ

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   AF for KTCIP

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 3 єдєр

Улс:  Этиоп

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   ETHIOPIA - Ethiopian Electric Power

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 20 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   China Partnership for Market Readiness

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 3 єдєр

Улс:  Конго

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   ZR-Inga 3 and Mid-Size Hydro Dev. TA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 7 єдєр