• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Лаос

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 16 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 19 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 03 сарын 4 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 03 сарын 5 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 03 сарын 3 єдєр

Улс:  Ямайк

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 26 єдєр

Улс:  Ямайк

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 11 єдєр

Улс:  Этиоп

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 9 єдєр

Улс:  Киргиз

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 29 єдєр

Улс:  Мадагаскар

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 29 єдєр

Улс:  Герман

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 03 сарын 10 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 03 сарын 8 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 9 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 10 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 01 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 02 сарын 13 єдєр