• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Беларус

Тєрєл: Үнэ хаялцуулах худалдаа

Худалдан авагч:   ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"

Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 29 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Tbilisi Agency on the Management of Day Nursery Institutions

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 8 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 29 єдєр

Улс:  Ирак

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Ministry of Transportation / Iraq

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 29 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод газетной бумаги"

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 10 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод газетной бумаги"

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 10 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Брестэнерго"

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 10 єдєр

Улс:  Македон

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   MINISTRY OF HEALTH

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 30 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   Overseas Missions

Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Washington D.C.

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 14 єдєр

Улс:  Аргентин

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   AR-Road Safety

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 30 єдєр

Улс:  Парагвай

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   PY Energy Sector Strengthening Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 3 єдєр

Улс:  Босни-Герцеговин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   SOLID WASTE MGT 2

Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр

Улс:  Гана

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   GH-Transport Project SIL (FY09)

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 23 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   Kariba Dam Rehabilitation Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны есдүгээр сар сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 29 єдєр