`
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 10 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 11 сарын 13 єдєр

Улс:  Самоа

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 10 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 30 єдєр

Улс:  Франц

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 26 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 30 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 15 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 29 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 29 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 29 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 15 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 29 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 11 сарын 9 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 22 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 11 сарын 10 єдєр

Улс:  Филиппин

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 10 сарын 23 єдєр

Улс:  Узбекистан

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 10 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 11 сарын 3 єдєр