Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 14 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 22 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 20 єдєр

Улс:  Ирак

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 25 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 26 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 26 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 26 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 8 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 27 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 6 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 02 сарын 21 єдєр

Улс:  Нигери

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 5 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 23 єдєр

Улс:  Вьетнам

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 12 сарын 2 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 01 сарын 18 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 11 сарын 30 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 01 сарын 4 єдєр

Улс:  Йордан

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 11 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 27 єдєр

Улс:  Йордан

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 11 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 27 єдєр

Улс:  Йордан

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 11 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 18 єдєр