• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 18 єдєр

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 18 єдєр

Улс:  Гвиней

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 8 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 8 єдєр

Улс:  Морокко

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 19 єдєр

Улс:  Мозамбик

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 12 єдєр

Улс:  Мавритан

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 06 сарын 10 єдєр

Улс:  Камбож

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 4 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр

Улс:  Серби

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 06 сарын 2 єдєр

Улс:  Бенин

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 11 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 4 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 13 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 05 сарын 4 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 04 сарын 29 єдєр