Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Камерун

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 14 єдєр

Улс:  Таджикистан

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 19 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 14 єдєр

Улс:  Латин Америк болон Кариб

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 9 єдєр

Улс:  Бразил

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 12 сарын 6 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 16 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 16 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 1 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 17 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 9 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 18 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 15 єдєр

Улс:  Турк

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 4 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 22 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны 10 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 29 єдєр