• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Руанда

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Ministry of Natural Resources

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 20 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 29 єдєр

Улс:  Морокко

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   MAROC - ONEE / Branche Eau

Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 20 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 31 єдєр

Улс:  Нигери

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   United Nations Childrens Fund

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 19 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 22 єдєр

Улс:  Йордан

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   MCA-Jordan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 19 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 12 сарын 1 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   African Development Bank

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 17 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Australia Capital Territory

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 11 єдєр

Улс:  Конго

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   CG-Health Sector Service Dev Proj (FY08)

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 7 єдєр

Улс:  Этиоп

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   ET-Tourism Develop. Project SIL

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 3 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   AG & RURAL DEVT

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 27 єдєр

Улс:  Колумб

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 27 єдєр

Улс:  Гана

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   REPUBLIC OF GHANA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 7 єдєр

Улс:  Гана

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   REPUBLIC OF GHANA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 6 єдєр

Улс:  Ямайк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   GOVERNMENT OF JAMAICA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 11 сарын 7 єдєр

Улс:  Ямайк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   GOVERNMENT OF JAMAICA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 10 сарын 30 єдєр

Улс:  Ямайк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   GOVERNMENT OF JAMAICA

$
Нийтэлсэн
2014 оны 10 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 01 сарын 6 єдєр