• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Гвиней

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   GN:Mineral Governance Support Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 11 єдєр

Улс:  Азербайджан

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   ACIP

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 12 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 3 єдєр

Улс:  Гана

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 18 єдєр

Улс:  Этиоп

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 5 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 13 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 3 єдєр

Улс:  Конго

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   CONGO - Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité

Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны есдүгээр сар сарын 4 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика "Неман"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 07 сарын 28 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 16 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Волковысское ОАО "Беллакт"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 07 сарын 25 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 1 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод газетной бумаги"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 07 сарын 29 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   South Sudan-EA Regional Transp.Trade Dev

$
Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 08 сарын 5 єдєр

Улс:  Бразил

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   BR APL SP Integrated Wtr Mgmt

Нийтэлсэн
2014 оны 07 сарын 23 єдєр