• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Tenders from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured tenders and consulting opportunities

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 7 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Government Of Taiwan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 26 єдєр

Улс:  Тунис

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 5 єдєр

Улс:  Пакистан

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 28 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 29 єдєр

Улс:  Перу

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 29 єдєр

Улс:  Вьетнам

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   VN-Distribution Efficiency Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 06 сарын 18 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: худалдан авах Төлөвлөдөг

Худалдан авагч:   SPECIAL GUARANTEE FUND

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 06 сарын 4 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   cbl信息部

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 14 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Georgian Oil and Gas Corporation

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 14 єдєр

Улс:  Ирак

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Midland Refineries Co. (Daura Refinery)

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 06 сарын 2 єдєр

Улс:  Молдав

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   National Bank of Moldova

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 5 єдєр

Улс:  Того

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   TG:Agricultural Sector Support Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 12 єдєр

Улс:  Гвиней

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   GN Power Sector Recovery Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 14 єдєр

Улс:  Гвиней

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   GN Power Sector Recovery Project

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 14 єдєр