`
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  South Sudan

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 30 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр

Улс:  Бразил

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр

Улс:  Босни-Герцеговин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр

Улс:  Бразил

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 18 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 14 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 2 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 4 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 31 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 28 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 1 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 2 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 2 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 23 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 31 єдєр