• Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Tenders from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured tenders and consulting opportunities

Улс:  Турк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Resmi Gazete

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 30 єдєр

Улс:  Турк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Resmi Gazete

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 7 єдєр

Улс:  Турк

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Resmi Gazete

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 6 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Дружба"

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 21 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Открытое акционерное общество "Красносельскстройматериалы"

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 18 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 22 єдєр

Улс:  Саудын Араб

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Saudi Red Crescent Authority

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 26 єдєр

Улс:  Йордан

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Un Agency For Palestine Refugees

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 21 єдєр

Улс:  Балба

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Japan International Cooperation System

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 30 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   Mizoram State Roads II- Reg Connectivity

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 25 єдєр

Улс:  Лесото

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Худалдан авагч:   LS-Second Pvt. Sector Competitiveness

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 6 єдєр

Улс:  Босни-Герцеговин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   IRRIG DEVT

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр

Улс:  Босни-Герцеговин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Худалдан авагч:   IRRIG DEVT

Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр

Улс:  Бутан

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   ADB - Bhutan

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 05 сарын 30 єдєр

Улс:  Румын

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 20 єдєр

Улс:  Албани

Тєрєл: Санал авах

Худалдан авагч:   World Bank Trust Funds

$
Нийтэлсэн
2014 оны 04 сарын 17 єдєр
Эцсийн хугацаа
2014 оны 04 сарын 24 єдєр