Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 27 єдєр

Улс:  Турк

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 8 єдєр

Улс:  Армен

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 26 єдєр

Улс:  Оросын Холбооны Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 1 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Зимбабве

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 14 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 8 єдєр

Улс:  Таджикистан

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 8 єдєр

Улс:  Вьетнам

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 14 єдєр

Улс:  Боливи

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 07 сарын 4 єдєр

Улс:  Бенин

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 25 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Үнэ хаялцуулах худалдаа

Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 9 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 07 сарын 5 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны 05 сарын 25 єдєр