`
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 7 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: худалдан авах Төлөвлөдөг

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 07 сарын 1 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 10 єдєр

Улс:  Замби

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 15 єдєр

Улс:  Ирак

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 31 єдєр

Улс:  Беларус

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 5 єдєр

Улс:  Ирак

Тєрєл: Урьдчилсан шалгаруулалтын сануулга

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 26 єдєр

Улс:  Нигери

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 4 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 12 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 3 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 25 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 3 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 15 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 3 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 19 єдєр

Улс:  Конго

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 3 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны есдүгээр сар сарын 14 єдєр

Улс:  Люксенбург

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 1 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 1 єдєр
Эцсийн хугацаа
2015 оны 08 сарын 28 єдєр

Улс:  Вьетнам

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2015 оны 08 сарын 1 єдєр