Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 04 сарын 3 єдєр

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 23 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 16 єдєр

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 9 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 04 сарын 7 єдєр

Улс:  Шинэ Зеланд

Тєрєл: Анхдагч мэдээллийн сануулга

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 3 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 13 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 04 сарын 14 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 6 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 2 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 27 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 13 єдєр

Улс:  Олон улсын

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 23 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 22 єдєр

Улс:  Мянмар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2017 оны 02 сарын 14 єдєр
Эцсийн хугацаа
2017 оны 03 сарын 13 єдєр