Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 6 єдєр

Улс:  Узбекистан

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 26 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 7 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 31 єдєр

Улс:  Тайван, Хятад

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 5 єдєр

Улс:  Намиби

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 11 сарын 7 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 3 єдєр

Улс:  Пакистан

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 25 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 10 єдєр

Улс:  Герман

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 20 єдєр

Улс:  Люксенбург

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 25 єдєр

Улс:  Сахарын Африк

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 24 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 25 єдєр

Улс:  Руанда

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 10 єдєр

Улс:  Монгол

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 24 єдєр

Улс:  Монгол

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны есдүгээр сар сарын 24 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 10 сарын 25 єдєр