Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 2 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 31 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 29 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 4 єдєр

Улс:  Украйн

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 11 єдєр

Улс:  Люксенбург

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр

Улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 27 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 19 єдєр

Улс:  Конго

Тєрєл: Санал авах

Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 26 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 11 єдєр

Улс:  Австрали

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 4 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 18 єдєр

Улс:  Гvрж

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 05 сарын 18 єдєр

Улс:  Вьетнам

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр
Эцсийн хугацаа
2016 оны 06 сарын 24 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр

Улс:  Хятад

Тєрєл: Гэрээний шагнал

Нийтэлсэн
2016 оны 04 сарын 28 єдєр