Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Афганистан

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 07 сарын 5 єдєр

Улс:  Танзан

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 13 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 21 єдєр

Улс:  Мальдив

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 05 сарын 27 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 20 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 22 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 05 сарын 24 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Энэтхэг

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 7 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 05 сарын 24 єдєр

Улс:  Намиби

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 05 сарын 23 єдєр

Улс:  Нигери

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 1 єдєр

Улс:  Кени

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 05 сарын 21 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 06 сарын 7 єдєр

Partners