Хайлт
  • Over 1 million tender notices every year on dgMarket

  • Procurement opportunities from over 170 countries

  • $1 trillion worth of tenders every year

  • Tenders from International Development agencies

  • Tenders of the World Bank and other development institutions

  • Over 500 000 registered members

Sectors

Та єєрийн тендерийг dgMarket дээр нийтлэхийг хvсч байна уу?
Энд дар
Одоогийн тендерийг олох Vнэгvй и-мэйл дохио Бvртгvvлнэ vv
танай байгууллага болон оронд явагдаж байгаа таны сонирхсон салбарын тухай тендерийн сануулга уншина
Нарийвчилсан хайлт Дохио vvсгэх Хэрэглэгчийн бvртгэл

Featured bids and consulting opportunities

Улс:  Кени

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 20 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 31 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 20 єдєр

Улс:  Армен

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 20 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 10 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 27 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 8 єдєр

Улс:  Бангладеш

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 13 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 1 єдєр

Улс:  Нэгдсэн Вант Улс

Тєрєл: Санал авах

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 12 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 02 сарын 12 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 12 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 18 єдєр

Улс:  Тунис

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 11 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 31 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 11 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 5 єдєр

Улс:  Коте Д’Ивуар

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 18 єдєр

Улс:  Нигери

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2019 оны 01 сарын 2 єдєр

Улс:  Капо Верд

Тєрєл: Сонирхлын илэрхийллийг хvсэх

$
Нийтэлсэн
2018 оны 12 сарын 9 єдєр
Эцсийн хугацаа
2018 оны 12 сарын 21 єдєр

Partners

African Capacity Building Foundation (ACBF)
EGHPP LLC